logo van Hannibal vakanties

Vakanties voor jongeren met beperkingen.

Werkzoekenden met beperkingen en de arbeidsmarkt.

logo van De Werkbank

Ondersteuning inzake arbeidshandicap.

logo van Steunpunt Handicap en Arbeid
Hannibal

Hannibal organiseert ontmoetingen tussen kinderen en jongeren met en zonder beperkingen door vakanties op maat aan te bieden. We moedigen initiatief, eigen inbreng en zelfontplooiing van alle jongeren aan.
Zin in een andere vakantie?   Wees welkom als deelnemer of als begeleider!
Contacteer ons via onze website.

Werkbank

Je zoekt een baan en je hebt een arbeidshandicap? De Werkbank helpt je met praktische vragen rond solliciteren, verzorgt een individuele begeleiding of begeleidt je in het zoeken van een geschikte werkplek.
De Werkbank is actief binnen verschillende Nationale en Europese programma's met thema's rond handicap en arbeid.

Steunpunt

Het Steunpunt Handicap en Arbeid is opgericht om consulenten van Jobkanaal, projectontwikkelaars van de Regionaal Sociaal-Economische Overlegcomités en consultenten van verschillende sectoren die een project hebben ingediend bij het Ministerie van Werk en Sociale Economie, ondersteuning te bieden inzake (arbeids)handicap.
JKVG vzw werd in 1975 opgericht om de jongerenwerking binnen KVG verder uit te bouwen.   De organisatie breidde haar werkzaamheden uit naar tewerkstelling voor personen met beperkingen.

Logo Met Steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie